Info til ejendomsmæglere og køber

Vi beder jer se nedenstående igennem, når I står med et salg i vores forening. Hvis I har spørgsmål, som ikke kan besvares nedenfor, må I påregne en ekspeditionstid på ca. 14 dage.

Man skal være opmærksom på, at Københavns Kommune har ændret praksis, så bebyggelsesprocenten på 25 % beregnes ud fra en korrekt landmåler opmåling af haveloddet og ikke den m2, der står på andelsbrevet. 

 • Der er en ekspeditionstid på ca. 14 dage på at få gennemført et overdragelsesmøde med bestyrelsen.
 • Bestyrelsen skal have købers navn, adresse samt overtagelsesdato, når der anmodes om overdragelsesmøde.
 • Bestyrelsen kan underskrive en forhåndsgodkendelse, men kan ikke underskrive en allonge til pengeinstitut før et salg er gennemført og den nye ejer er registreret.
 • Sælger behøver ikke at være til stede ved mødet, men skal ved fravær have underskrevet en tro & love erklæring om, at der ikke er gæld til offentlig myndighed og/eller pengeinstitut, der kan gøre krav i haven og desuden aflevere originalt andels brev.
 • Indskud i foreningen på kr. 15.000 indsættes på reg.nr. 5015 og konto 0001392037 inden andelbrev kan overdrages, kvittering medbringes på overdragesesmødet. Foreningen modtager ikke kontanter.
 • Ejerskiftegebyr på kr. 1.500 til administrator for registrering af ejerskiftet opkræves af via den første have leje til den nye ejer
 • Eventuelle byggeplaner skal forelægges bestyrelsen, som herefter kan underskrive fuldmagt, hvis byggeplanerne overholder foreningens reglementer samt lokalplanen.
 • Bestyrelsen skal underskrive en fuldmagt så sælger / køber kan sende ansøgning til kommunen om at haven kan få helårstatus.
 • Sælger sørger selv for aflæsning af vandmåler og oplyser tallet til administrator
 • Sælger sørger selv for aflæsning af el og oplyser tal og navn på ny ejer til Dong eller andet el-selskab.
 • Der er ingen planer om at få etableret fjernvarme i foreningen.
 • Parcelforeningen Kongelund har ingen grundejerforening.
 • Der er ikke vedtaget en maximal pris i PF Kongelund