Lokalplan

PF Kongelunds lokalplan er vedtaget af borgerrepræsentationen den 27. november 2014, og bekendtgjort 9. januar 2015 – http://www.kk.dk/nyheder/lokalplan-pf-kongelunden

eller læs her som PDF fil

Planen gør det muligt, at anvendelsen af haveforeningen ‘Pf. Kongelund’ overgår fra at være et oprindeligt kolonihaveområde til helårsboliger.