Om PF Kongelund

Fra fortid til nutid

Parcelforeningen Kongelund bliver grundlagt i 1937 under navnet “Andelshaveselskabet: Det permanente Haveselskab Kongelund”. Det år købte en gruppe arbejdere og funktionærer fra B&W Skibsværft et stykke jord af fabrikant N.P. Utzon, der ejer Københavns Mekaniske Garn- og Netfabrik.

Købesummen for jorden lyder på 62.284,83 kroner, for de penge får folkene fra B&W overdraget 36.335 m² jord og 1770 m² vej. Det sidste afdrag bliver betalt i oktober 1946, hvor et endeligt skøde bliver tinglyst. I dag er foreningens areal lidt mindre. I 1953 bliver en strimmel af forenings jord eksproprieret for at give plads til en udvidelse af Kongelundsvej.

Da kolonihaveloven i 2001 på foranledning af daværende miljøminister Svend Auken bliver vedtaget af folketinget, beslutter PF Kongelund sig for at ansøge om at blive en ikke varig kolonihave, således at foreningen har mulighed for på et senere tidspunkt at kunne ansøge kommunen om at få helårsstatus. I 2005 er foreningens vandanlæg så nedslidt, at det besluttes at etablere nyt vandanlæg i frostfri dybde med afsætning i målerbrønd på hver parcel.

I 2010 besluttede generalforsamlingen at indsende ansøgning til Københavns Kommune om at overgår fra en ikke varig kolonihave til en parcelforening med helårsstatus. Juni 2013 indsender foreningen input til lokalplanen, der er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling. I sommeren 2014 blev foreningen brandsikret i henhold til godkendt brandsikringplan.

Den 27. november 2014 vedtog Borgerrepræsentationen forslag til Lokalplan for PF Kongelund, og den 9. januar 2015 blev Lokalplan 509 for Pf. Kongelund bekendtgjort.

PF Kongelund består af 82 havelodder (parceller) med et gennemsnits areal på ca. 400 m².

Midt i foreningen ligger parkeringsplads og fælleshus samt fællestoiletter. I fælleshuset bliver der arrangeret fællesspisning, billardaftener, huset bliver åbnet ved vigtige, og mindre vigtige fodboldkampe, som så kan ses i fællesskab og strikkeklubben mødes tirsdag eftermiddag i sommermånederne. Der bliver afholdt loppemarkeder på fællesarealet ved siden af huset, og der bliver afholdt sommerfest og nogle år også Sankt Hans fest.