Affaldssortering

Læs denne pdf om hvordan vi affaldssortere i haveforeningen.