Praktiske informationer

Ingen ventelister

PF Kongelund har ingen ventelister, medlemmer sætter deres huse til salg på fx “Den Blå Avis”, hos ejendomsmægler, ved at sætte en seddel på havelågen eller eventuelt her på hjemmesiden.

Hvis man ønsker at købe eller sælge skal alle formalia mellem køber og sælger være i orden, inden man bestiller tid til overdragelsesmøde med bestyrelsen. På dette møde modtager køber sit andelsbrev og betaler kontant indskud på kr. 15.000 kr.

Man skal forvente, at det tager bestyrelsen ca. 14 dage at få alle praktiske ting på plads, inden der kan holdes et overdragelsesmøde.

Dokumenter ved køb og salg

Hvis du skal købe en have i PF Kongelund vil din bank formodentlig se foreningens Love & Vedtægter, referat fra den seneste generalforsamling, foreningens sidste årsregnskab og budget for det kommende år mv. Dette kan rekvireres ved at skrive til: bestyrelsen.kongelund@gmail.com

Praktiske informationer

Parcelforeningen Kongelund er en andelsforening. Det betyder, at foreningen ejer grunden, matrikel nr. 16 af Sundby Overdrev, som den enkelte haveejer så lejer af foreningen. Husene ejes af de enkelte medlemmer. Det kaldes: “bygning på lejet grund”.

Det er ikke alle haveejere, der har fået oprettet et selvstændigt blad i tingbogen, da andelsbrev er dokumentation for ejerskabet i foreningen. I forhold til PF Kongelund er det alene andelsbrevet, der angiver, hvem der ejer haven i parcellen. Bestyrelsen kan imidlertid kun anbefale, at få oprettet et blad i tingbogen.

Når der skal tinglyses, skal der rekvireres en landmåler til opmåling af ens havelod, foreningen har senest brugt Tvilum Landinspektørfirma, men det står enhver frit for selv at vælge, hvilket firma man ønsker at benytte.